Welkom op fahrenheit-celsius.be

Converter fahrenheit naar celsius en andersom door 1 van de velden in te vullen:

 


Fahrenheit en celsius zijn beide temperatuurschalen om de temperatuur aan te geven.
De temperatuurschaal Fahrenheit is bedacht door de heer Gabriel Fahrenheit in 1724.
De temperatuurschaal Celsius is door de heer Anders Celsius in 1742.

In het begin waren het de Engels sprekende landen die vooral de Fahrenheit gebruikten maar vanaf de 2e helft van de 20ste eeuw gingen ook die landen over naar Celsius behalve Amerika.
Buiten Amerika wordt Fahrenheit nu dan ook niet of nauwelijks meer gebruikt.

De formule om Fahrenheit naar Celsius uit te rekenen is als volgt:
[°C] = ([°F] − 32) × 5 ⁄ 9

Voorbeeld 10 Fahrenheit is: (10 – 32) x 5 / 9 = -22 x 5 / 9 = -12,22 Celsius.

De formule om Celsius naar Fahrenheit uit te rekenen is als volgt:
[°F] = [°C] × 9 ⁄ 5 + 32

Voorbeeld 10 Celsius is: 10 x 9 / 5 + 32 = 18 + 32 = 50 Fahrenheit.